090 620 3738     
gia-xe-tai-dongfeng

Bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy 2021 [Cập nhật hàng tháng]

Liên hệ

Ô Tô Long Biên xin gửi đến khách hàng bảng giá xe tải dongfeng Hoàng Huy mới nhất !

Bảng giá xe tải dongfeng 2022 | Bán xe đầu kéo mỹ 2022 mới nhất đang cập nhật

Giá xe tải Dongfeng, bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 10/2021

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 10/2021
Xe B180 Satxingắn 862,000,000
Xe tải 9 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 931,000,000
Xe tải 9,2 tấn dongfeng B180 thùng lửng 918,000,000
Xe tải 8,3 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 953,000,000
Xe tải 8,2 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 962,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng kín cont 962,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet cont 972,000,000
Xe tải 7,8 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,072,000,000
Xe B180 Satxidài 892,000,000
Xe tải 8 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 982,000,000
Xe tải 8,1 dongfeng B180 thùng lửng 962,000,000
Xe tải dongfeng B180 thùng chở bồn inox 1,002,000,000
Xe tải 7,4 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 1,002,000,000
Xe tải 7,45 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 1,012,000,000
Xe tải 7,6 dongfeng B180 thùng kín Cont 1,012,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet Cont 1,028,000,000
Xe tải 6,9 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,142,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng thùng chở xe máy 1,048,000,000
Xe tải 6,9 tấn dongfeng thùng chở ô tô 1,153,000,000
Xe tải 13 tấn dongfeng 3 chân thùng bạt 1,268,000,000
Xe tải 13,5 tấn dongfeng 3 chân thùng lửng 1,242,000,000
Xe tải 12,2 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Inox 1,292,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng thùng Palet Inox 1,302,000,000
Xe tải 12,1 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Cont 1,302,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng 3 chân thùng Palet Cont 1,318,000,000
Xe tải 11 tấn dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 1,422,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng bạt 1,488,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng lửng 1,462,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínInox 1,512,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletInox 1,522,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínCont 1,522,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletCont 1,537,000,000
Xe tải 16 tấn dongfeng 4 chân thùng cánhdơi 1,642,000,000
Xe tải dongfeng thùng 4 chân động cơ 315Hp nóc cao + 10tr  
Xe ben 4 chân(8×4) 385Hp 1,572,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 400Hp máy Cummin 1,132,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 420Hp máy Renault 1,172,000,000

 

Giá xe tải Dongfeng, bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 9/2021

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 9/2021
Xe B180 Satxingắn 859,000,000
Xe tải 9 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 928,000,000
Xe tải 9,2 tấn dongfeng B180 thùng lửng 915,000,000
Xe tải 8,3 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 950,000,000
Xe tải 8,2 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 959,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng kín cont 959,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet cont 969,000,000
Xe tải 7,8 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,069,000,000
Xe B180 Satxidài 889,000,000
Xe tải 8 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 979,000,000
Xe tải 8,1 dongfeng B180 thùng lửng 959,000,000
Xe tải dongfeng B180 thùng chở bồn inox 999,000,000
Xe tải 7,4 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 999,000,000
Xe tải 7,45 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 1,009,000,000
Xe tải 7,6 dongfeng B180 thùng kín Cont 1,009,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet Cont 1,025,000,000
Xe tải 6,9 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,139,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng thùng chở xe máy 1,045,000,000
Xe tải 6,9 tấn dongfeng thùng chở ô tô 1,150,000,000
Xe tải 13 tấn dongfeng 3 chân thùng bạt 1,265,000,000
Xe tải 13,5 tấn dongfeng 3 chân thùng lửng 1,239,000,000
Xe tải 12,2 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Inox 1,289,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng thùng Palet Inox 1,299,000,000
Xe tải 12,1 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Cont 1,299,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng 3 chân thùng Palet Cont 1,315,000,000
Xe tải 11 tấn dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 1,419,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng bạt 1,485,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng lửng 1,459,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínInox 1,509,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletInox 1,519,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínCont 1,519,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletCont 1,534,000,000
Xe tải 16 tấn dongfeng 4 chân thùng cánhdơi 1,639,000,000
Xe tải dongfeng thùng 4 chân động cơ 315Hp nóc cao + 10tr  
Xe ben 4 chân(8×4) 385Hp 1,569,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 400Hp máy Cummin 1,129,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 420Hp máy Renault 1,169,000,000

Giá xe tải Dongfeng, bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 4/2021

Tên xe Giá bán (VNĐ)
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn 855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 8m 900,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m 910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m 940,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m 965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm) 1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài 885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m 960,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m 970,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m) 995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m) 1,010,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m) 1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m) 1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm) 1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp 1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng 1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân 1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m) 1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m) 1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m) 1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m) 1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm) 1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp 935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp 1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp 1,565,000,000

Giá bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 3/2021

STT Tên xe Thương hiệu Giá xe
1 Xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 International 905.000.000 vnđ
2 Xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 International 1.035.000.000 vnđ
3 Xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 International 1.010.000.000 vnđ
4 Xe đầu kéo mỹ 1 giường Cummins International 1.218.000.000 vnđ
5 Xe đầu kéo mỹ 2 giường Cummins International 1.245.000.000 vnđ
6 Xe đầu kéo mỹ số tự động International 995.000.000 vnđ
7 Xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc trung International 1.035.000.000 vnđ
8 Xe đầu kéo mỹ 2 giường nóc trung International 1.060.000.000 vnđ
9 Xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5 Dongfeng 825.000.000 vnđ
10 Xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5 Dongfeng 925.000.000 vnđ
11 Xe tải dongfeng thùng 9m7 Dongfeng 930.000.000 vnđ
12 Xe tải thùng dongfeng 4 chân Dongfeng 1.400.000.000 vnđ
13 Xe ben dongfeng 2 chân Hoàng Huy Dongfeng 880.000.000 vnđ
14 Xe ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.395.000.000 vnđ
15 Xe ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.495.000.000 vnđ
16 Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn , 10 tấn, 7 tấn, 5 tấn , 3 tấn Soosan, kanglim, Unic, Dongyang, Atom Liên hệ
17 Xe bồn trộn bê tông dongfeng, hyundai, howo, hino Liên hệ
18 Xe phun nước rửa đường 3 khối, 6 khối, 5 khối, 9 khối, 20 khối, 22 khối dongfeng liên hệ
19 Xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân, 4 chân, 3 chân dongfeng Liên hệ
20 Xe xitec chở xăng dầu 6 khối, 9 khối , 12 khối , 15 khối, 20 khối , 22 khối dongfeng Liên hệ
21 Xe thang nâng người lên cao 9m,12m 16m , 20m dongfeng Liên hệ
22 sơ ri mooc lùn chở máy – XE PHOOC LÙN DOOSUNG-CIMC Liên hệ
23 Xe quét đường hút bụi dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
24 Xe hút bể phốt dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
25 Xe bồn chở xi măng dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
26 Xe xitec chở axit dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
27 Xe xitec chở dầu ăn, sữa dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải của thị trường Việt Nam, Ô Tô Long Biên đã nhập khẩu và phân phối rất nhiều loại xe tải thùng, mẫu mã, kiểu dáng, kích thước và tải trọng khác nhau để cho quý khách hàng lựa chọn. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết giá của tất cả các loại xe tải Dongfeng hiện nay trên thị trường. Cập nhật giá thường xuyên hàng tuần- hàng tháng để quý khách dễ dàng theo dõi!

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy là một trong những dòng xe tải có tải trọng lớn, độ bên cao được khách hàng tin tưởng lựa chọn vì:

 • Giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy rẻ, phù hợp nhiều khách hàng
 • Xe tải Dongfeng Hoàng Huy có tải trọng cao, chở được nhiều hàng hoá
 • Dễ dàng vận chuyển ở địa hình, thời tiết ở Việt Nam
 • Xe có khung được đúc bằng thép nguyên khối chịu lực cao
 • Thiết kế ngoại thất, nội thất sang trọng, hiện đại.

Dưới đây là bảng giá xe tải Dongfeng 2021 được Ô Tô Long Biên nhập khẩu và phân phối:

 • Lưu ý: Bảng giá xe tải Dongfeng này chỉ mang tính chất tham khảo vì giá có thể thay đổi theo từng thời điểm.
 • Để có giá bán tốt nhất và chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi số Hotline 093 610 9899, xin cảm ơn!

Giá bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 2/2021

STT Tên xe Thương hiệu Giá xe
1 Xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 International 905.000.000 vnđ
2 Xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 International 1.035.000.000 vnđ
3 Xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 International 1.010.000.000 vnđ
4 Xe đầu kéo mỹ 1 giường Cummins International 1.218.000.000 vnđ
5 Xe đầu kéo mỹ 2 giường Cummins International 1.245.000.000 vnđ
6 Xe đầu kéo mỹ số tự động International 995.000.000 vnđ
7 Xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc trung International 1.035.000.000 vnđ
8 Xe đầu kéo mỹ 2 giường nóc trung International 1.060.000.000 vnđ
9 Xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5 Dongfeng 825.000.000 vnđ
10 Xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5 Dongfeng 925.000.000 vnđ
11 Xe tải dongfeng thùng 9m7 Dongfeng 930.000.000 vnđ
12 Xe tải thùng dongfeng 4 chân Dongfeng 1.400.000.000 vnđ
13 Xe ben dongfeng 2 chân Hoàng Huy Dongfeng 880.000.000 vnđ
14 Xe ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.395.000.000 vnđ
15 Xe ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.495.000.000 vnđ
16 Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn , 10 tấn, 7 tấn, 5 tấn , 3 tấn Soosan, kanglim, Unic, Dongyang, Atom Liên hệ
17 Xe bồn trộn bê tông dongfeng, hyundai, howo, hino Liên hệ
18 Xe phun nước rửa đường 3 khối, 6 khối, 5 khối, 9 khối, 20 khối, 22 khối dongfeng liên hệ
19 Xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân, 4 chân, 3 chân dongfeng Liên hệ
20 Xe xitec chở xăng dầu 6 khối, 9 khối , 12 khối , 15 khối, 20 khối , 22 khối dongfeng Liên hệ
21 Xe thang nâng người lên cao 9m,12m 16m , 20m dongfeng Liên hệ
22 sơ ri mooc lùn chở máy – XE PHOOC LÙN DOOSUNG-CIMC Liên hệ
23 Xe quét đường hút bụi dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
24 Xe hút bể phốt dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
25 Xe bồn chở xi măng dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
26 Xe xitec chở axit dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
27 Xe xitec chở dầu ăn, sữa dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ

Giá bán xe tải Dongfeng cập nhật tháng 1/2021

STT Tên xe Thương hiệu Giá xe
1 Xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 International 905.000.000 vnđ
2 Xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 International 1.035.000.000 vnđ
3 Xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 International 1.010.000.000 vnđ
4 Xe đầu kéo mỹ 1 giường Cummins International 1.218.000.000 vnđ
5 Xe đầu kéo mỹ 2 giường Cummins International 1.245.000.000 vnđ
6 Xe đầu kéo mỹ số tự động International 995.000.000 vnđ
7 Xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc trung International 1.035.000.000 vnđ
8 Xe đầu kéo mỹ 2 giường nóc trung International 1.060.000.000 vnđ
9 Xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5 Dongfeng 825.000.000 vnđ
10 Xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5 Dongfeng 925.000.000 vnđ
11 Xe tải dongfeng thùng 9m7 Dongfeng 930.000.000 vnđ
12 Xe tải thùng dongfeng 4 chân Dongfeng 1.400.000.000 vnđ
13 Xe ben dongfeng 2 chân Hoàng Huy Dongfeng 880.000.000 vnđ
14 Xe ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.395.000.000 vnđ
15 Xe ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy Dongfeng 1.495.000.000 vnđ
16 Xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn , 10 tấn, 7 tấn, 5 tấn , 3 tấn Soosan, kanglim, Unic, Dongyang, Atom Liên hệ
17 Xe bồn trộn bê tông dongfeng, hyundai, howo, hino Liên hệ
18 Xe phun nước rửa đường 3 khối, 6 khối, 5 khối, 9 khối, 20 khối, 22 khối dongfeng liên hệ
19 Xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân, 4 chân, 3 chân dongfeng Liên hệ
20 Xe xitec chở xăng dầu 6 khối, 9 khối , 12 khối , 15 khối, 20 khối , 22 khối dongfeng Liên hệ
21 Xe thang nâng người lên cao 9m,12m 16m , 20m dongfeng Liên hệ
22 sơ ri mooc lùn chở máy – XE PHOOC LÙN DOOSUNG-CIMC Liên hệ
23 Xe quét đường hút bụi dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
24 Xe hút bể phốt dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
25 Xe bồn chở xi măng dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
26 Xe xitec chở axit dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
27 Xe xitec chở dầu ăn, sữa dongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ

Giá Xe Ben Dongfeng Hoàng Huy

Cập nhật tháng 9/2020

Xe tải ben Dongfeng có tính đặc trưng là khả năng chịu tải tốt, là ben tự đỗ nên rất nhanh gọn, hoạt động ổn định và tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Đặc biệt, giá xe Ben Hoàng Huy cũng thấp hơn so với các dòng xe tải Ben khác Howo, Hino, Hyundai.. giúp chủ xe thu hồi vốn nhanh hơn, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Xe tải ben Dongfeng rất đa dạng về tải trọng, phù hợp nhiều mục đích sử dụng của quý khách như: Xe Ben Dongfeng 8 tấn, xe tải ben Dongfeng 3 chân, 4 chân, 9 tấn – 15 tấn…

 • Giá xe Ben dongfeng 8 tấn Hoàng Huy: 885.000.000 VNĐ
 • Giá xe Ben dongfengn 3 chân Hoàng Huy: 1.400.000.000 VNĐ
 • Giá xe Ben dongfeng 4 chân Dongfeng: 1.500.000.000 VNĐ

xe-ben-8-tan-dongfeng

xe-ben-3-chan-dongfeng-tai-ha-noi

Xe Ben 4 chan Dongfeng Hoang Huy

Giá Xe tải dongfeng thùng

Cập nhật tháng 9/2020

 • Giá xe tải Dongfeng 4×2/B180 thùng dài Cabin Chassis: 830.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng 8×4/ISL315 thùng 9m5 Cabin Chassis: 1.335.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 7.5m tải trọng 9 tấn: Đang cập nhật
 • Giá xe tải Dongfeng B180 8 tấn thùng dài 9m5: 910.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 7m8: Đang cập nhật
 • Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 9m7: 925.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải dongfeng 4 chân Hoàng Huy 17.9 tấn thùng 9m5: 1.405.000.000 VNĐ

gia-xe-tai-dongfeng

Giá đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 420HP

 • Giá xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 420HP: 1.105.000.000 VNĐ

mua-dau-keo-dongfeng-420

dau-keo-dongfeng-420-ha-noi

ban-dau-keo-dongfeng-420hp

Giá Xe tải Dongfeng gắn cẩu tự hành

Cập nhật tháng 9/2020

 • Giá xe tải Dongfeng B180 gắn cẩu tự hành Unic 5 tấn: 1.490.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu tự hành 7- 8 tấn: 1.950.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải dongfeng nâng đầu gắn cẩu tự hành 10 tấn: Đang cập nhật
 • Giá xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu tự hành DongYang 8 tấn: 2.290.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu tự hành DongYang 10 tấn: 2.500.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu tự hành HKTC 12 tấn: 2.575.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải dongfeng gắn cẩu tự hành KangLim 15 tấn : 3.030.000.000 VNĐ

gia-xe-tai-dongfeng-gan-cau-12-tan

Giá Xe tải Dongfeng chuyên dụng

Cập nhật tháng 9/2020

 • Giá xe bồn chở xăng dầu Dongfeng (4m3, 6m3, 11m3, 12m3, 16m3, 22m3): Đang cập nhật
 • Giá xe bồn chở thức ăn gia súc Dongfeng: Đang cập nhật
 • Giá xe bồn chở xi măng rời, xi măng xá, tro bay Dongfeng 20m3: Đang cập nhật
 • Giá xe phun nước rửa đường Dongfeng (5m3, 9m3, 10m3, 12m3, 13m3, 17m3, 20m3) : Đang cập nhật
 • Giá xe trộn bê tông Dongfeng (10m3, 12m3): Đang cập nhật
 • Giá xe cứu hộ sàn trượt Dongfeng : Đang cập nhật
 • Giá xe nâng đầu chở máy công trình Dongfeng: Đang cập nhật
 • Giá xe ép rác Dongfeng (6m3, 9m3, 14m3, 20m3, 22m3): Đang cập nhật
 • Giá xe chở bùn Dongfeng thùng rời (3m3, 4m3, 5m3, 6m3, 8m3, 10m3): Đang cập nhật
 • Giá xe hút bùn, hút bể phốt, hút hầm cầu Dongfeng: Đang cập nhật

gia-xe-xi-tec-cho-xang-dau

Các câu hỏi thường gặp về xe tải Dongfeng

Cùng Ô Tô Long Biên tổng hợp các câu hỏi mà khách hàng thường xuyên đề cập đến về xe tải Dongfeng Hoàng Huy

Hy vọng chúng tôi sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về xe tải Dongfeng này.

Xe tải Dongfeng xuất xứ ở nước nào?

Trả lời:

Xe tải Dongfeng hay còn gọi là xe tải Đông Phong là sản phẩm được xuất xứ từ Trung Quốc, có trụ sở chính tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc

Giá xe tải Dongfeng có đắt hơn các hãng khác?

Trả lời:

Tuỳ thuộc vào điều kiện của quý khách, mỗi xe tải Dongfeng có tải trọng, kiểu dáng, mẫu mã, kích thước khác nhau nên giá xe tải Dongfeng khác nhau. Ngoài ra, mỗi thương hiệu xe tải của mỗi nước là khác nhau nên giá xe tải của từng hãng cũng khác nhau.

Xe tải dongfeng sử dụng có tốt không?

Trả lời:

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy xuất hiện trên thị trường Việt Nam cũng khác lâu. Ngày nay xe tải Dongfeng là phương tiện phổ biến đang được sử dụng nhiều cho các công trình, vận chuyển hàng hoá. Đặc biệt ở điều kiện khí hậu, địa hình đồi núi Việt Nam, xe tải Dongfeng đang dần đứng đầu về đồ bền, chịu lực tốt, động cơ mạnh mẽ.

Cần thế chấp tài sản gì để mua xe tải Dongfeng ?

Trả lời:
Bạn chỉ cần thế chấp chính chiếc xe mình sẽ mua. Giấy đăng ký xe sẽ mang tên người đứng tên vay mua xe tải Dongfeng.

Tôi có thể vay mua xe tải Dongfeng ở đâu ?

Trả lời:
– Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công Ty CP XNK Ô Tô Long Biên. Địa chỉ: Km12, Quốc Lộ 3, T.T Đông Anh, Hà Nội.
Hotline: 090 620 3738

ho-tro-tra-gop-mua-xe-tai-dongfeng

Những ưu đãi khi mua xe tải Dongfeng Hoàng Huy tại Ô tô Long Biên

1 – Cam kết bán xe chính hãng, đúng tiêu chẩn chất lượng.
2 – Giá xe cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
3 – Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
4 – Hỗ trợ giao tại tất cả các tỉnh trên toàn quốc.
5 – Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, dịch vụ sau bán hàng tốt nhất, nhanh nhất.
6 – Hỗ trợ, tư vấn khách hàng vay vốn, mua xe trả góp ngân hàng lãi suất thấp.
7 – Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lắp định vị, là phù hiệu xe tải.

>>> Tham khảo video xe tải Dongfeng thùng 9m7 chở ô tô

 

Chia sẻ :