090 620 3738     

Bảng giá xe tải Dongfeng hoàng huy mới nhất tại Hà Nội

Bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy mới nhất, bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy 2021.

Chúng tôi đang cập nhật bảng giá các loại xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 2020. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để cập nhật bảng giá xe Dongfeng mới nhất.

Cập nhật bảng giá xe tải dongfeng 08/2021

LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 860,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219928,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2915,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3950,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15970,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,070,000,000
Xe B180 Satxidài2021 890,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218980,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,000,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,000,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,010,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,010,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,025,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,140,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,045,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,150,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,170,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,266,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,240,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,290,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,300,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,300,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,315,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,420,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,390,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,486,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,460,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,510,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,520,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,520,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,535,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,640,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8×4) 385Hp201914,69/13,691,570,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,130,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,170,000,000

Bảng giá xe tải Dongfeng, giá bán xe tải Dongfeng tháng 7/2021

Loại xe + kích thước thùng Giá bán Xe tải dongfeng
Xe B180 Satxi ngắn855,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng bạt: 7,5*2,36*2.15m925,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng lửng: 7,5*2,36*0,6m910,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng kín Inox: 7,85*2,39*2,35m945,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng Palet Inox: 7,85*2,39*2,58m955,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng kín cont: 7,85*2,39*2,35m955,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng Palet cont: 7,85*2,39*2,58m965,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng cánh dơi: 7,85*2,36*2,35m1,065,000,000
Xe B180 Satxi dài885,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m975,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m995,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng chở bồn inox: 9,5*2,36*2,66m1,005,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m995,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,005,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,005,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,020,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng cánh dơi 9,5m1,135,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng chở xe máy: (9,85*2,35*1,28/2,67m)1,040,000,000
Xe tải dongfeng B180 Thùng chở ô tô: 9,85*2,26*3,2/2,85m1,145,000,000
Xe tải dongfeng Satxi 3 chân 270Hp1,165,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m1,255,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m1,235,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng chở bồn inox1,275,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m1,275,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,285,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,285,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,300,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Thùng cánh dơi 9,5m1,415,000,000
Xe tải Dongfeng Satxi 4 chân 3151,385,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m1,475,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m1,455,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng chở bồn inox1,495,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m1,495,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,505,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,505,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,520,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Thùng cánh dơi 9,5m1,635,000,000
Xe ben 2 chân 8 tấn(4×2) 180Hp935,000,000
Xe ben 3 chân(6×4) 385Hp1,465,000,000
Xe ben 4 chân(8×4) 385Hp1,565,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp động cơ Cummin Mỹ1,130,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp động cơ Renault – Pháp1,165,000,000

Bảng giá xe tải Dongfeng, giá bán xe tải Dongfeng tháng 4/2021

Tên xeGiá bán (VNĐ)
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 8m900,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m940,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm)1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m960,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m970,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m)995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m)1,010,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m)1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m)1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m)1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m)1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m)1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m)1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp1,565,000,000

GIÁ XE DONGFENG HOÀNG HUY MỚI NHÂT 3/2021

LOẠI XEKÍCH THƯỚC LÒNG THÙNGGIÁ(vnđ)
XE TẢI THÙNG  
Xe tải dongfeng 9 tấn B180 thùng mui bạt 7m57.500×2.360×2.150 mm875.000.000 
Xe tải dongfeng B180 thùng mui bạt 9m59.500×2.360×2.150 mm915.000.000
Xe tải dongfeng 8 tấn B180 thùng kín 9m79.700×2.360×2.350 mm930.000.000
Dongfeng 4 chân ISL 315 thùng mui bạt 9m59.500×2.360×2.150 mm1.455.000.000
XE BEN  
Xe ben Dongfeng 2 chân 8 tấn4.500×2.300×600 mm935.000.000
Xe ben Dongfeng 3 chân DCI 3855.000X2.300X8.00 mm1.465.000.000
Xe ben Dongfeng 4 chân DCI 3856.750X2.300X8.00 mm1.565.000.000


Xe tải thùng dongfeng 4 chân ISL315


Xe tải thùng kín 2 chân dongfeng B180


Xe tải thùng mui bạt Dongfeng B180


Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn


Xe ben 3 chân Dongfeng DCI 385


Xe ben 4 chân Dongfeng DCI 385

BẢNG GIÁ XE DONGFENG THÁNG 2/2021

LOẠI XEKÍCH THƯỚC LÒNG THÙNGGIÁ(vnđ)
XE TẢI THÙNG  
Xe tải dongfeng 9 tấn B180 thùng mui bạt 7m57.500×2.360×2.150 mm915.000.000
Xe tải dongfeng B180 thùng mui bạt 9m59.500×2.360×2.150 mm905.000.000
Xe tải dongfeng 8 tấn B180 thùng kín 9m79.700×2.360×2.350 mm925.000.000
Dongfeng 4 chân ISL 315 thùng mui bạt 9m59.500×2.360×2.150 mm1.405.000.000
XE BEN  
Xe ben Dongfeng 2 chân 8 tấn4.500×2.300×600 mm880.000.000
Xe ben Dongfeng 3 chân DCI 3855.000X2.300X8.00 mm1.395.000.000
Xe ben Dongfeng 4 chân DCI 3856.750X2.300X8.00 mm1.495.000.000

Để tìm hiểu thêm thông tin về xe cũng như cập nhật giá bán mới nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần xnk ô tô Long Biên
Địa chỉ: Km5 đường Trường Sa (đường 5 kéo dài), H.Đông Anh, TP.Hà Nội
Điện thoại:  090 620 3738  – Fax: 024.3212 7233
Website: www.dongfenghoanghuy.com.vn * E-Mail: thangotolongbien@gmail.com