090 620 3738     

Bảng giá xe tải Dongfeng hoàng huy mới nhất tại Hà Nội

Ô Tô Long Biên xin gửi đến khách hàng bảng giá xe tải dongfeng Hoàng Huy mới nhất !

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 7/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 7/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   814,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 904,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 894,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 934,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   824,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 919,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   834,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 904,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 929,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 954,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 954,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 974,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 934,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 969,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 974,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,124,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,114,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,124,200,000
xe satxi 3 chân   1,154,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,254,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,244,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,364,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,464,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,364,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,464,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 764,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 774,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,174,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,194,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,074,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,134,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,154,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 894,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 904,200,000

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 6/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 6/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   819,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 909,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 899,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 939,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   829,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 924,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   839,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 909,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 934,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 959,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 959,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 979,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 939,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 974,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 979,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,129,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,119,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,129,200,000
xe satxi 3 chân   1,159,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,259,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,249,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,369,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,469,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,369,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,469,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 769,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 779,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,179,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,199,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,079,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,139,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,159,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 899,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 909,200,000

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 5/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 5/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   825,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 915,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 905,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 945,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   835,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 930,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   845,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 915,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 940,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 965,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 965,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 985,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 945,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 980,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 985,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,135,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,125,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,135,200,000
xe satxi 3 chân   1,165,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,265,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,255,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,375,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,475,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,375,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,475,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 775,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 785,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,185,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,205,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,085,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,145,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,165,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 905,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 915,200,000

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 4/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 4/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   824,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 914,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 904,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 944,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   834,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 929,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   844,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 914,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 939,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 964,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 964,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 984,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 944,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 979,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 984,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,134,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,124,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,134,200,000
xe satxi 3 chân   1,164,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,264,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,254,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,374,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,474,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,374,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,474,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 774,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 784,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,184,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,204,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,084,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,144,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,164,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 904,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 914,200,000

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 3/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 3/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   844,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 934,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 924,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 964,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   854,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 949,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   864,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 934,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 959,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 984,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 984,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,004,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 964,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 999,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,004,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,154,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,144,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,154,200,000
xe satxi 3 chân   1,184,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,284,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,274,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,394,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,494,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,394,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,494,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 794,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 804,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,204,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,224,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,104,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,164,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,184,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 924,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 934,200,000

 

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 2/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 2/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   841,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 931,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 921,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 961,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   851,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 946,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   861,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 931,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 956,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 981,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 981,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,001,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 961,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 996,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,001,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,151,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,141,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,151,200,000
xe satxi 3 chân   1,181,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,281,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,271,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,391,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,491,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,391,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,491,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 791,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 801,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,201,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,221,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,101,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,161,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,181,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 921,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 931,200,000

Bảng giá xe Dongfeng cập nhật 1/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE DONGFENG 1/2023
Loại xe K.thước thùng(m) Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m   840,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,7 tấn thùng mui bạt dài 7,8m 7,83*2,35*2,15 930,200,000
Xe tải Dongfeng  2 chân 8.75 tấn thùng lửng dài 7,8m 7,5*2,3*0,6 920,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8,15 tấn thùng kín container dài 7,85m 7,85*2,38*2,35 960,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m   850,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 8,8m 8,8*2,35*2,15 945,200,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 7,1m   860,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 8 tấn thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,3*2,15 930,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,4 tấn thùng kín inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 955,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,54 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,38*2,35 980,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,45 tấn thùng Palet inox dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 980,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,15 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,000,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,9 tấn thùng mui bạt dài 9,7m 9,7*2,35*2,15 960,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7, 25 tấn thùng kín container dài 9,7m 9,7*2,39*2,35 995,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 7,55 tấn thùng Palet container dài 9,7m 9,7*2,38*2,58 1,000,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6,35 tấn thùng cánh dơi dài 9,7m bửng nâng 9,7*2,33*2,33 1,150,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng thùng  chở xe máy 9,85m 9,85*2,35*2,67 1,140,200,000
xe tải 2 chân Dongfeng 6 tấn  thùng  chở ô tô 9,85m 9,85*2,26*3,2 1,150,200,000
xe satxi 3 chân   1,180,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 12,7 tấn thùng mui bạt dài 9,4m 9,4*2,36*2,15 1,280,200,000
Xe tải Dongfeng 3 chân 13,5 tấn thùng lửng dài 9,4m 9,4*2,3*0,6 1,270,200,000
xe satxi 4 chân nóc thấp   1,390,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,95 tấn nóc thấp thùng mui bạt dài 9,5m 9,5*2,36*2,15 1,490,200,000
xe satxi 4 chân nóc cao   1,390,200,000
Xe tải Dongfeng 4 chân 17,55 tấn nóc cao thùng mui bạt dài 9,35m 9,35*2,36*2,15 1,490,200,000
Xe đầu kéo Dongfeng    
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 790,200,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin Cầu láp 800,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,200,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320 Cầu láp 1,220,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin Cầu láp 1,100,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault Cầu láp 1,160,200,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault Cầu dầu 1,180,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 920,200,000
Xe ben 2 chân Dongfeng 8 tấn YC180 Cầu láp 930,200,000

 

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 12/2022
Xe B180 Satxingắn 862,000,000
Xe tải 9 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 931,000,000
Xe tải 9,2 tấn dongfeng B180 thùng lửng 918,000,000
Xe tải 8,3 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 953,000,000
Xe tải 8,2 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 962,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng kín cont 962,000,000
Xe tải 8,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet cont 972,000,000
Xe tải 7,8 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,072,000,000
Xe B180 Satxidài 892,000,000
Xe tải 8 tấn dongfeng B180 thùng mui bạt 982,000,000
Xe tải 8,1 dongfeng B180 thùng lửng 962,000,000
Xe tải dongfeng B180 thùng chở bồn inox 1,002,000,000
Xe tải 7,4 tấn dongfeng B180 thùng kín Inox 1,002,000,000
Xe tải 7,45 tấn dongfeng B180 thùng Palet Inox 1,012,000,000
Xe tải 7,6 dongfeng B180 thùng kín Cont 1,012,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng B180 thùng Palet Cont 1,028,000,000
Xe tải 6,9 dongfeng B180 thùng cánh dơi 1,142,000,000
Xe tải 7,15 tấn dongfeng thùng chở xe máy 1,048,000,000
Xe tải 6,9 tấn dongfeng thùng chở ô tô 1,153,000,000
Xe tải 13 tấn dongfeng 3 chân thùng bạt 1,268,000,000
Xe tải 13,5 tấn dongfeng 3 chân thùng lửng 1,242,000,000
Xe tải 12,2 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Inox 1,292,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng thùng Palet Inox 1,302,000,000
Xe tải 12,1 tấn dongfeng 3 chân thùng kín Cont 1,302,000,000
Xe tải 12 tấn dongfeng 3 chân thùng Palet Cont 1,318,000,000
Xe tải 11 tấn dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 1,422,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng bạt 1,488,000,000
Xe tải 17,9 tấn dongfeng 4 chân thùng lửng 1,462,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínInox 1,512,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletInox 1,522,000,000
Xe tải 17 tấn dongfeng 4 chân thùng kínCont 1,522,000,000
Xe tải 16,8 tấn dongfeng 4 chân thùng PaletCont 1,537,000,000
Xe tải 16 tấn dongfeng 4 chân thùng cánhdơi 1,642,000,000
Xe tải dongfeng thùng 4 chân động cơ 315Hp nóc cao + 10tr  
Xe ben 4 chân(8×4) 385Hp 1,572,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 400Hp máy Cummin 1,132,000,000
Xeđầukéo 2 cầu 420Hp máy Renault 1,172,000,000

 


Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải của thị trường Việt Nam, Ô Tô Long Biên đã nhập khẩu và phân phối rất nhiều loại xe tải thùng, mẫu mã, kiểu dáng, kích thước và tải trọng khác nhau để cho quý khách hàng lựa chọn. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết giá của tất cả các loại xe tải Dongfeng hiện nay trên thị trường. Cập nhật giá thường xuyên hàng tuần- hàng tháng để quý khách dễ dàng theo dõi!

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy là một trong những dòng xe tải có tải trọng lớn, độ bên cao được khách hàng tin tưởng lựa chọn vì:

  • Giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy rẻ, phù hợp nhiều khách hàng
  • Xe tải Dongfeng Hoàng Huy có tải trọng cao, chở được nhiều hàng hoá
  • Dễ dàng vận chuyển ở địa hình, thời tiết ở Việt Nam
  • Xe có khung được đúc bằng thép nguyên khối chịu lực cao
  • Thiết kế ngoại thất, nội thất sang trọng, hiện đại.

Dưới đây là bảng giá xe tải Dongfeng 2022 được Ô Tô Long Biên nhập khẩu và phân phối:

  • Lưu ý: Bảng giá xe tải Dongfeng này chỉ mang tính chất tham khảo vì giá có thể thay đổi theo từng thời điểm.
  • Để có giá bán tốt nhất và chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi số Hotline 093 610 9899, xin cảm ơn!

 

Xe tải ben Dongfeng có tính đặc trưng là khả năng chịu tải tốt, là ben tự đỗ nên rất nhanh gọn, hoạt động ổn định và tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Đặc biệt, giá xe Ben Hoàng Huy cũng thấp hơn so với các dòng xe tải Ben khác Howo, Hino, Hyundai.. giúp chủ xe thu hồi vốn nhanh hơn, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Xe tải ben Dongfeng rất đa dạng về tải trọng, phù hợp nhiều mục đích sử dụng của quý khách như: Xe Ben Dongfeng 8 tấn, xe tải ben Dongfeng 3 chân, 4 chân, 9 tấn – 15 tấn…

  •  

xe-ben-8-tan-dongfeng

xe-ben-3-chan-dongfeng-tai-ha-noi

Xe Ben 4 chan Dongfeng Hoang Huy

 

gia-xe-tai-dongfeng

Đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 420HP

 

mua-dau-keo-dongfeng-420

dau-keo-dongfeng-420-ha-noi

ban-dau-keo-dongfeng-420hp

Xe tải Dongfeng gắn cẩu 

gia-xe-tai-dongfeng-gan-cau-12-tan

Xe tải Dongfeng Chở dầu

gia-xe-xi-tec-cho-xang-dau

Các câu hỏi thường gặp về xe tải Dongfeng

Cùng Ô Tô Long Biên tổng hợp các câu hỏi mà khách hàng thường xuyên đề cập đến về xe tải Dongfeng Hoàng Huy

Hy vọng chúng tôi sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về xe tải Dongfeng này.

Xe tải Dongfeng xuất xứ ở nước nào?

Trả lời:

Xe tải Dongfeng hay còn gọi là xe tải Đông Phong là sản phẩm được xuất xứ từ Trung Quốc, có trụ sở chính tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc

Giá xe tải Dongfeng có đắt hơn các hãng khác?

Trả lời:

Tuỳ thuộc vào điều kiện của quý khách, mỗi xe tải Dongfeng có tải trọng, kiểu dáng, mẫu mã, kích thước khác nhau nên giá xe tải Dongfeng khác nhau. Ngoài ra, mỗi thương hiệu xe tải của mỗi nước là khác nhau nên giá xe tải của từng hãng cũng khác nhau.

Xe tải dongfeng sử dụng có tốt không?

Trả lời:

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy xuất hiện trên thị trường Việt Nam cũng khác lâu. Ngày nay xe tải Dongfeng là phương tiện phổ biến đang được sử dụng nhiều cho các công trình, vận chuyển hàng hoá. Đặc biệt ở điều kiện khí hậu, địa hình đồi núi Việt Nam, xe tải Dongfeng đang dần đứng đầu về đồ bền, chịu lực tốt, động cơ mạnh mẽ.

Cần thế chấp tài sản gì để mua xe tải Dongfeng ?

Trả lời:
Bạn chỉ cần thế chấp chính chiếc xe mình sẽ mua. Giấy đăng ký xe sẽ mang tên người đứng tên vay mua xe tải Dongfeng.

Tôi có thể vay mua xe tải Dongfeng ở đâu ?

Trả lời:
– Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công Ty CP XNK Ô Tô Long Biên. Địa chỉ: Km12, Quốc Lộ 3, T.T Đông Anh, Hà Nội.
Hotline: 090 620 3738

ho-tro-tra-gop-mua-xe-tai-dongfeng

Những ưu đãi khi mua xe tải Dongfeng Hoàng Huy tại Ô tô Long Biên

1 – Cam kết bán xe chính hãng, đúng tiêu chẩn chất lượng.
2 – Giá xe cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
3 – Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
4 – Hỗ trợ giao tại tất cả các tỉnh trên toàn quốc.
5 – Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, dịch vụ sau bán hàng tốt nhất, nhanh nhất.
6 – Hỗ trợ, tư vấn khách hàng vay vốn, mua xe trả góp ngân hàng lãi suất thấp.
7 – Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lắp định vị, là phù hiệu xe tải.

>>> Tham khảo video xe tải Dongfeng thùng 9m7 chở ô tô