090 456 1019     

Liên hệ

Đại lý Dongfeng và đầu kéo mĩ Hoàng Huy  Dongfeng Hoàng Huy 3S đầu tiên tại miền bắc.

Đại lý Dongfeng và đầu kéo mĩ  Hoàng Huy 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.212.72.33 – Hotline: 090 325 3233
Website: https://dongfenghoanghuy.com.vn