090 620 3738     

Liên hệ

Đại lý Dongfeng và đầu kéo Mỹ Hoàng Huy – Dongfeng Hoàng Huy 3S đầu tiên tại miền Bắc.

Đại lý Dongfeng và đầu kéo Mỹ Hoàng Huy
Địa chỉ: Km4-5 đường Trường Sa, H.Đông Anh, TP.Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại/Fax: 04.212.72.33 – Hotline: 090 306 2286
Website: https://dongfenghoanghuy.com.vn