090 620 3738     

Liên hệ

Đại lý Dongfeng và đầu kéo Mỹ Hoàng Huy – Dongfeng Hoàng Huy 3S đầu tiên tại miền Bắc.

Đại lý Dongfeng và đầu kéo Mỹ Hoàng Huy 
Địa chỉ: Km12, Quốc Lộ 3, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.212.72.33 – Hotline:  090 620 3738
Website: https://dongfenghoanghuy.com.vn